Ceny ubytování

Ubytování: osoba 2 600.- / noc

Stravovací balíček - cena na osobu 315.- Kč /den

  • Snídaně formou švédských stolů
  • Pitný režim ALL INCLUSIVE (neomezeně): točené pivo, nealkoholické nápoje, káva, čaj

Omlouváme se, ale pejsci nemaji možnost se u nás ubytovat se svými pány.

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Ke zrušení pobytu je vždy třeba písemné oznámení (doporučeným dopisem, telegramem, E-mailem, apod.). Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí této písemnosti penzionem. Zákazník má právo kdykoliv od objednání pobytu svůj pobyt zrušit a je povinen zaplatit storno poplatky ve výši:

  1. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době 60 – 90 dní (včetně) před datem nástupu, činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny pobytu
  2. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době 30 – 59 dní (včetně) před datem nástupu, činí stornovací poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny pobytu
  3. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době 1 - 29 dní (včetně) před datem nástupu či v případě nenastoupení klienta, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny pobytu
  4. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně penzionu Bodlák nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
  5. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany penzionu Bodlák.